Betingelser og vilkår

Nedenfor kan du få en oversikt over Horisont Gruppens medlemsbetingelser for partnerskap og personlige medlemskap samt leveringsbetingelser for annonsering i Horisontgruppens medier: Magasiner, nettbaserte medieplattformer og nyhetsbrev.

Betingelser og vilkår

Nedenfor kan du få et overblikk over Horisont Gruppens medlemsbetingelser for partnerskap og personlige medlemskap samt leveringsbetingelser og vilkår for annonsering i Horisont Gruppens medier: magasiner, online medieplattformer og nyhetsbrev.

Medlemmer: Partnerskap, bedriftsmedlemmer og personlige medlemskap

Generelt 
Horisont Gruppen a/s forbeholder seg som utgiver retten til løpende å foreta endringer på online medieplattformer, struktur, design og produkter. 
Partnerskap, bedriftsmedlemmer og personlige medlemskap (heretter medlemmet/r) selges i abonnement, og medlemmet er ansvarlig for innholdet, herunder alt innhold publisert gjennom dennes brukernavn og passord. 
Horisont Gruppen a/s kan som utgiver ikke stilles til ansvar såfremt et oppslag, en holdning, eller en  innspilling vurderes som krenkende overfor lover eller tredjemanns rettigheter.

Cookie-og Privatlivspraksis
Horisont Gruppen a/s behandler som utgiver personopplysninger og har derfor vedtatt en cookie- og privatlivspraksis somr forteller deg hvordan vi behandler dine personopplysninger til sikring av en rettmessig og gjennomsiktig behandling. Gjennomgående for vår databehandling er at vi kun behandler personopplysninger til bestemte formål og ut fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personopplysninger som er relevante og nødvendige til oppfyllelse av de angivne formål, og vi sletter dine opplysninger når de ikke lengre er nødvendige. Når du blir medlem eller melder deg på nyhetsbrevet fra vår nettside og bruker våre tjenester, anerkjenner du at du har lest og forstått vår praksis om beskyttelse av personlige opplysninger og den innsamling og oppbevaring av opplysninger og håndteringsprosess som er beskrevet her.

Support og service
Oppgrader ditt partnerskap til et Standard-partnerskap og få komplett service- og support via Telefon og E-mail og Chat - Vårt supportteam klarer også det praktiske med hensyn til administrasjonen av ditt partnerskap.

  • Vi kan publisere alle innholdstyper for deg
  • Vi besøker løpende din nettside for å finne nyheter og inspirasjon til publisering (etter avtale) - det kan også være events, stilling ledig annonser, brosjyrer m.m.
  • Løpende oppfølgning og rådgivning som sikrer synlighet i communitiet via utgivelse av innhold

Ring eller skriv til oss og få en avtale på support og service. Du kan kontakte Horisont Gruppens support på telefonnummer +45 5350 6060 fra mandag til fredag mellom 08:30 – 15:30.

Gjenbruk av innhold 
Opplysninger vedr. medlemmet er denne selv ansvarlig for. Medlemmet har selv ansvaret overfor tredjemann ved krenkelse av tredjemanns rett f.eks. opphavsrett til artikler, foto og annet materiale publisert av abonnenten. 
Horisont Gruppen a/s forbeholder seg retten til å benytte og bringe publisert materiale i f.eks. trykte utgaver eller på andre av utgiverens medier og plattformer.

Abonnementsperiode, fakturering og pris
Medlemmer eller partnerskap er som utgangspunkt løpende abonnementer som det faktureres for et år av gangen og fornyelse av abonnementsperioden skjer automatisk, med mindre annet er avtalt. 
Fakturering skjer ut fra det valg som abonnenten har foretatt i registreringen eller som er avtalt med en kontaktperson hos Horisont Gruppen a/s. 
Prisene som er gjeldende når som helst, finner du på nettstedet til de mediene som dekkes. Prisen justeres hvert år pr. 1. ianuar med den prosentvise økningen i Nettoprisindekset, dog minimum 3%. Fakturaen sendes til det registrerte selskapets kontaktperson som har bestilt abonnementet.

Betalingsbetingelser 
Forfallsdato vil fremgå av fakturaen. Ved forsinket betaling er Horisont Gruppen a/s berettiget til å kreve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. Videre kreves administrasjonsgebyr for fremsendelse av erindringsskrivelse.

Oppsigelse
Ved oppsigelse av abonnementet sendes mail til enten Abo@horisontgruppen.dk eller til den konsulenten som avtalen ble inngått med, minimum 30 dager før utgangen av en abonnementsperiode.

Ansvarsbegrensning
Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for ulemper og tap som følge av portalens drift eller innhold. Dette gjelder bla. driftstap, forgjeves avholdte omkostninger, krav reist av tredjemann som måtte oppstå eller bli konstatert som følge av feil og mangler på portaler utgitt og drevet av Horisont Gruppen a/s eller dennes innhold , forsinket eller manglende opptak samt nettverksmessige problemer i forbindelse med portalen

Annonsering i medier – magasiner, online medieplattformer og nyhetsbrev

Annonseinnlevering
Alt materiale til Horisont Gruppens medier skal leveres til kundeservice@horisontgruppen.dk, Krever det innsendte materiale ytterligere oppsetning, vil det automatisk bli pålagt et oppsetningsgebyr på 650 kr. med mindre annet er avtalt.

Deadline, utgivelse og annullering
Innlevering av materiale skal innen utgangen av den til enhver tid gjeldende deadlinedato som er presentert i medieinformasjonen på det gitte medium samt i den ordrebekreftelse som er tilsendt som grunnlag for annonseavtalen. Den planlagte utgivelsesdatoen er likeledes presentert i medieinformasjon og på ordrebekreftelser knyttet til annonseinnrykningen.

Må en avtalt annonse utgå av produksjon som følge av overskridelse eller manglende materialeinnlevering av den, i medieinformasjonen angivende deadline for den pågjeldende utgivelse, hefter annonsøren for det avtalte beløp. Samme forhold gjelder også i tilfelle av at det er avtalt en alternativ senere deadline med Horisont Gruppen.

Annonsører kan fritt tilbakekalle en bestilt annonseplass innen deadline for den pågjeldende utgivelse. Ønsker annonsøren å tilbakekalle en bestilt annonse etter deadline hefter annonsøren for annonsens avtalte beløp.

Rettidig annullering av ordre
Avtalte annonseinnrykninger kan annulleres senest 30 dager før den pågjeldende deadline som er anført på ordrebekreftelsen eller i den pågjeldende medieinformasjon.

Hvis annulleringer er en del av en større avtale, etterfaktureres den rabattandelen somr er gitt på de innrykninger og eksponeringer som er avviklet forut for de annullerte annonser.

Vi sender rettidig servicemails ut som har til hensikt å hjelpe annonsører med å huske på å sende annonsemateriale.

Annonsemateriale sendes til kundeservice@horisontgruppen.dk. Kundeservice kan kontaktes Man.- Fre. på +45 5350 6060 mellom 08:30 – 15:00

Annonseplassering
Det kan kjøpes særplassering i Horisont Gruppens printmagasiner og nyhetsbrev og det kan inngås særskilte avtaler om eksklusiv bannereksponering, eierskap og sponsing på Horisont Gruppens medieplattformer mot ekstra betaling.

Budskap
Kan en annonse forveksles med en redaksjonell tekst, forbeholder Horisont Gruppen seg rett til å forsyne annonsen med ordet ”annonse”.

Horisont Gruppen forbeholder seg retten til å avvise annonser som vurderes å være støtende overfor tredjemann eller har religiøse formål.

Oppsetningshjelp til innholdsproduksjon
Horisont Gruppens produksjonsavdeling kan mot et gebyr på 650 kr., hjelpe med oppsetningen av annonser til både magasin, web og nyhetsbrev. Hvis du ønsker å få redaksjonens hjelp til innholdsproduksjon og planlegning, skal du kontakt oss på nedenstående opplysninger.

Kontakt:
Horisont Gruppen a/s
Strandlodsvej 44, ST tv. Baghuset
DK-2300 København S
Tel.: +45 5350 6060
Kunderservice@horisontgruppen.dk
CVR: 87751619
Danske Bank: 3361 4585814407
BIC/SWIFT:DABADKKK
IBAN: DK63 3000 4585 8144 07